Alternet - mapa pokrytia

:: Alternet - mapa pokrytia


Mapa pokrytia nemusí zahŕňať všetky miesta, na ktorých je možné zriadiť pripojenie.
Pozrite si tiež zoznam adries nižšie, alebo sa na dostupnosť služby informujte.
:: Alternet - orientačný zoznam adries


Bočiar
Bratislava: SIX
Budulov: Mlyn
Bukovec: Stožiar Alternet
Bukovec 159
Bukovec 160
Bukovec 161
Bukovec 265
Buzica
Cestice: Kraus
Cestice: Škola
Čečejovce: Silo
Čečejovce: Zelený dom
Gelnica: Kopec
Gelnica: Mesto
Haniska
Helcmanovce
Helcmanovce 2
Helcmanovce 3
Hýľov
Kojšovská hoľa
Komárovce
Košice:Alejová
Košice: Bankov
Košice: Bielocerkevská
Košice: Brnenská
Košice: Dunajská 12
Košice: FNSP
Košice: Gemerská 3
Košice: Jumbo
Košice: Pereš
Košice: Popradská 12
Košice: Radnica
Košice: Rosná
Košice: Slovenská 26
Košice: Tyršovo nábr.
Košice: Železníky
Malá Ida: Školská
Mokrance 105 (4)
Mokrance 335 (2)
Mokrance 353 (1)
Mokrance 398 (3)
Nižný Klátov
Nižný Lánec
Nováčany
Perín
Perín: Obecny Urad
Perín 5
Poproč: Obchodná
Poproč: Škola
Poproč: Východná
Prakovce: Mesto
Rudník
Rudník: Obecný úrad
Vyšný Klátov
Zlatá Idka: Cintorín