Tarifa Alternet Doma 2015

Tarifa Alternet Doma 2015 Stiahnite si PDF


Posledná aktualizácia: 01.06.2021

Zvýhodnené balíky

Cena Účtovanie
Balík služieb - TV Mini (viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start, Prenájom IPTV STB
7,90 € mesačne vopred
Balík služieb - TV Mini 2019 (viazanosť 24 mes.) Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start 3,99 € mesačne vopred
Balík služieb - TV Basic (viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start a IPTV Basic, Prenájom IPTV STB
11,90 € mesačne vopred
Balík služieb - TV Basic Magyar (viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start a IPTV Basic Magyar, Prenájom IPTV STB
11,90 € mesačne vopred
Zriadenie - TV Mini (viazanosť 24 mes.)
Zriadenie prípojky, aktivácia služby, aktivácia IPTV STB
29,90 € vopred
Zriadenie - TV Basic (viazanosť 24 mes.)
Zriadenie prípojky, aktivácia služby, aktivácia IPTV STB
19,90 € vopred

Internet

Cena Účtovanie
Internet 5 / 1 Mbps (viazanosť 24 mes.) 9,90 € mesačne vopred
Internet 5 / 1 Mbps 11,90 € mesačne vopred
Internet 10 / 2 Mbps (viazanosť 24 mes.) 11,90 € mesačne vopred
Internet 10 / 2 Mbps 14,90 € mesačne vopred
Internet 15 / 3 Mbps (viazanosť 24 mes.) 14,90 € mesačne vopred
Internet 15 / 3 Mbps 17,90 € mesačne vopred
Internet 20 / 4 Mbps (viazanosť 24 mes.) 17,90 € mesačne vopred
Internet 20 / 4 Mbps 23,90 € mesačne vopred
Internet 30 / 6 Mbps (viazanosť 24 mes.) 23,90 € mesačne vopred
Internet 30 / 6 Mbps 29,90 € mesačne vopred
Internet 40 / 8 Mbps (viazanosť 24 mes.) 29,90 € mesačne vopred
Internet 40 / 8 Mbps 35,90 € mesačne vopred
Aktivácia internetového pripojenia (viazanosť 24 mes.)
1,00 € pozadu
Aktivácia internetového pripojenia
10,00 € pozadu
Poplatok za zmenu programu na nižší 10,00 € pozadu
Zriadenie verejnej statickej IP adresy
10,00 € pozadu
Používanie verejnej statickej IP adresy
5,00 € mesačne pozadu
Zriadenie prípojky pre Internet (viazanosť 24 mes.) práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom 19,90 € vopred
Zriadenie prípojky pre Internet práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom 49,90 € vopred

Televízia - IP

Cena Účtovanie
Programový balík IPTV Start
0,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Slovenský 2,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Rodinný mix 2,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Filmový 2,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Life Style 1,50 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Športový 1 2,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Dokumentárny 2,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Dokumentárny Extra 2,50 € mesačne vopred
Programový balík IPTV Maďarský 1 2,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Maďarský 2 2,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Detský 1,00 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV HD Extra 1,49 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Deutsch 1,99 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Pre dospelých 1,99 € mesačne vopred
Programový balík IPTV Basic 3,99 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Basic Magyar 3,99 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV HD Basic 1,99 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Basic Magyar N 7,99 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Extra 1,69 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Extra Deti 1,49 € mesačne pozadu
Programový balík IPTV Extra Magyar 1,49 € mesačne pozadu
Aktivácia IPTV prípojky 10,00 € vopred
Aktivácia IPTV set-top-boxu
19,90 € pozadu
Prevádzka IPTV prípojky (viazanosť 24 mes.) 5,00 € mesačne vopred
Prevádzka IPTV prípojky 7,00 € mesačne vopred
Prevádzka IPTV set-top-boxu 0,00 € mesačne pozadu

Telefón - mesačné poplatky

Cena Účtovanie
Mesačný poplatok - SIP konto
1,00 € pozadu
Mesačný poplatok - VirtualFAX konto 4,90 € pozadu
Mesačný poplatok - SMS konto 3,60 € pozadu
Mesačný poplatok - 1 číslo - Slovensko
1,00 € pozadu
Voľné minúty - 200 do pevných a 200 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) 12,90 € za balík pozadu
Voľné minúty - 100 do pevných a 100 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) 7,90 € za balík pozadu

Telefón - poplatky za volania

Impulz Cena Účtovanie
Volania vo vlastnej sieti 0,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Pevná sieť 1/1 0,0400 € za minútu pozadu
Slovensko - Mobilné siete, paging 1/1 0,1100 € za minútu pozadu
Slovensko - VoIP 065x, 069x 0,06 € za minútu pozadu
Slovensko - Zelené čísla 0800 0,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Modré čísla 0850 0,11 € za minútu pozadu
Slovensko - DialUp 019, 0819 0,06 € za minútu pozadu
Slovensko - Tiesňové volania 112, 15x 0,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 1180, 1181, 12111 1,30 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 1185, 1188, 14905 0,70 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12xxx 0,35 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12110 0,11 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 12149 0,70 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 16xxx 0,11 € za minútu pozadu
Slovensko - Linka 17xxx, 18xxx 0,23 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 0 - 09xx 0xx xxx 0,30 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 1 - 09xx 1xx xxx 0,50 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 2 - 09xx 2xx xxx 0,60 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 3 - 09xx 3xx xxx 0,80 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 4 - 09xx 4xx xxx 1,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 5 - 09xx 5xx xxx 1,20 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 6 - 09xx 6xx xxx 1,60 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 7 - 09xx 7xx xxx 2,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Audiotex 8 - 09xx 8xx xxx 3,00 € za minútu pozadu
Slovensko - Osobitné siete 096x 0,0600 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 0 (EÚ/EHP) 0,0600 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 1 0,0600 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 2 0,23 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 3 0,35 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - zóna 4 1,19 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - mobilné siete 0,3500 € za minútu pozadu
Medzinárodné volania - mobilné siete (EÚ/EHP) 1/1 0,1100 € za minútu pozadu
SMS - do siete Unimobile SK 0,0000 € pozadu
SMS - Slovensko 0,05 € pozadu
SMS - zóna 1 0,08 € pozadu

Telefón - jednorázové poplatky

Cena Účtovanie
Prenos samostatného telefónneho čísla z inej siete 30,00 € pozadu
Prenos skupinového telefónneho čísla z inej siete 78,00 € pozadu

Prenájom koncových zariadení

Cena Účtovanie
Prenájom základného koncového zariadenia - základný IP telefón alebo prevodník na analóg 3,00 € mesačne vopred
Prenájom IPTV STB (VIP1003, MAG250)
2,90 € pozadu
Prenájom Wi-Fi routra 802.11g (viazanosť 24 mes.)
1,90 € pozadu
Prenájom Wi-Fi routra 802.11g
2,90 € pozadu

Montážne a inštalačné práce

Cena Účtovanie
Montáž prípojky - štandardná káblová alebo bezdrôtová prípojka v pokrytom území 20,00 € pozadu
Výjazd technika - paušálna náhrada cestovného 10,00 € pozadu
Inštalačné a servisné práce u zákazníka účtuje sa každá začatá polhodina 20,00 € za hodinu pozadu
Konfigurácia routera nedodaného poskytovateľom
15,00 € pozadu
Práca špecialistu systémov a sietí 60,00 € za hodinu pozadu

Koncové zariadenia a materiál

Cena Účtovanie
Konektor RJ-45 UTP 0,20 € za kus vopred
Ethernet karta 10/100 Mbit/s PCI 6,15 € za kus vopred
Ethernet kábel UTP 0,34 € za meter vopred
Konzola DK150 (malá) 5,50 € za kus vopred
Router TL-WR741N 29,50 € za kus vopred
HDMI kábel 1m 5,50 € za kus vopred
Redukcia Cinch-SCART 3,90 € za kus vopred
Diaľkový ovládač - Motorola VIP1003 16,00 € za kus vopred
IP telefón Siemens Gigaset A510 IP 59,00 € za kus vopred

Iné poplatky

Cena Účtovanie
Znovuzapojenie pri vypojení z dôvodu neplatenia 20,00 € pozadu
Vyhotovenie kópie faktúry, zmluvy alebo iného administratívneho dokladu 2,00 € pozadu
Administratívna zmena v zmluve - napr. zmena v osobe účastníka, adresáta, zmena adresy
10,00 € pozadu
Zaslanie faktúry poštou na žiadosť zákazníka 1,00 € pozadu
Vyhotovenie a zaslanie upomienky poštou - sankčný poplatok 4,00 € pozadu
Zaslanie údajov cez SMS na žiadosť zákazníka 0,10 € pozadu
Podanie žiadosti o spracovanie nesprávne označenej úhrady 5,00 € vopred
Vrátenie úhrady na základe žiadosti (SEPA prevod) 5,00 € pozadu
Náhrada škody na telekomunikačnom zariadení individuálne za kus pozadu
Úrok z omeškania individuálne pozadu